Son Lejyon arkaplan

Son Lejyon izle

2007
Cehennem Özel Dublaj
Fragman
Son Lejyon izle

Son Lejyon Film Bilgileri

Efsanevi Excalibur kýlýcýnýn kökeninin Julius Sezar'ýn six calibres kýlýcýndan geldiðine ait iddialar taþýyan film, millattan sonra 460 yýlýnda Roma Ýmparatorluðunda baþlar. Artýk zayýflamýþ olan imparator luðun son varisi Romulus Augustus henüz oniki yaþýndadýr. Barbar general Odoacer Roma'ya varmýþ ve imparator Orestes'i tehdit etmektedi r. Çocuðunun akibetind en endiþe eden Orestes onu akýl hocasýna emanet eder... Barbarlarýn þehri fethetmes i sonrasý Romulus'un ailesi öldürülür ve o da Capri adasýna gönderilir. Capri kalesi imparator Tiberius tarafýndan inþa edilmiþtir ve Romulus'un akýl hocasý Ambrosinu s Sezar'ýn efsanevi kýlýcýnýn burada olacaðýný düþünmektedir. imparator Tiberius tarafýndan inþa edilmiþtir ve Romulus'un akýl hocasý Ambrosinu s Sezar'ýn efsanevi kýlýcýnýn burada olacaðýný düþünmektedir. Tutsak Romulus'u kurtarmak için bu arada Aurelius'da adaya gelmiþtir. Romulus'u adadan kurtarýrlar ancak ona kol kanat gereceði düþünülen Doðu Roma Ýmparatorluðu'da yan çizince tek yol Ýngiltere deki son Roma lejyonunu bulmaya ve yeniden savaþarak eski günlere dönme hayaline kalýr...
IMDb 5.4 (34.354 oy)
Süre
1 saat 42 dakika
İzlenme
Yıl
Türler
Ülke
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi

Yorumlar

1 yorum
Qudret Tayfi 3 yıl önce
filim guzel izleyin kesinlikle cok izlemisim bu filimi
0
cevapla
Background
Kapat ×